Nasza Gazeta

Ukonstytuował się Zespół Parlamentarny do spraw Narodowego Programu Zdrowego Żywienia. Jego przewodniczącą została Izabela Kloc, poseł z Mikołowa. Zastępcami zostali posłowie: Szymon Giżyński, Adam Hofman, Marcin Witko, a sekretarzem Lech Kołakowski.

W październiku mija piąta rocznica odsłonięcia Pomnika ku pamięci ornontowickich Policjantów, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Pola nadziei

Dział:: WYDARZENIA

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach wzięli udział w akcji „Pola Nadziei”. Celem akcji jest propagowanie idei opieki hospicyjnej.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT