Nasza Gazeta

ziemia

Z poziomem rudzkiej oświaty, delikatnie mówiąc, nie jest najlepiej. Wyniki  tegorocznych egzaminów: szóstoklasistów, gimnazjalistów i maturzystów nie pozostawiają złudzeń. Jesteśmy poniżej średniej wojewódzkiej, a czasem na …szarym końcu. Osoby zarządzające rudzką oświatą mają  bardzo dużo do zrobienia. Czas nagli, bo za rok kolejni absolwenci rudzkich szkół zmierzą się z egzaminami decydującymi o ich szkolnej, a nawet zawodowej przyszłości. Jeśli jak najszybciej nie wdrożą w życie programów naprawczych dla wielu młodych rudzian jedyną alternatywą może stać się, otwierana w naszym mieście z dużą pompą, szkoła górnicza…

Parkowe zmiany

Dział:: WYDARZENIA

Gmina Ornontowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu obejmującego kompleksową Rewitalizację Zabytkowego Parku Gminnego. Przedsięwzięcie to uzyskało dotację w wysokości 82,1% kosztów kwalifikowanych. Całość projektu została na etapie składania wniosku aplikacyjnego oszacowana na około 5,5 mln zł.

Po ulewie, jaka przeszła nie tylko nad Śląskiem w pierwszych dniach lipca, a w efekcie której w Rudzie Śląskiej zostało zalanych wiele posesji i samochodów, na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiła się informacja następującej treści. "Władze miasta już zadeklarowały pomoc dla osób poszkodowanych przez wodę w wysokości 1 tys. złotych na osobę. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się z poszkodowanymi rudzianami, aby rozeznać ich potrzeby."

Nasza Gazeta

EKO POWIAT