Nasza Gazeta

Mieszkańcy protestują przeciwko kompostowni przy ul. Kokotek, a prezes firmy Tönsmeier Południe, dawniej PUK, zapewnia, że planowana inwestycja będzie nowoczesna i niegroźna dla środowiska. Wynika z tego, że kompostowni jeszcze nie ma. Ale jest w tej sprawie jakaś zagadka. Rudzki Tönsmeier stara się o status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. A każdy RIPOK powinien mieć zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania śmieci albo kompostownię.

Informujemy, że w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 trwać będzie "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w roku 2000. Od tego czasu rokrocznie, w lutym obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury.

Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej  nr 41 od dwóch lat walczą o zmianę lokalizacji przystanków autobusowych linii 39. Wspomaga ich w tym dyrekcja placówki i radny dzielnicy Ruda Władysław Kucharski. Niestety do tej pory ani prośby rodziców, ani interpelacje radnego poparte opinią dyrekcji szkoły nie przyniosły rezultatu. Rodzice jednak nie ustępują, zapewniają, że o łatwiejszy dojazd do szkoły swoich pociech będą walczyć dalej.

Facebook

009776036
Twoje IP: 3.80.55.37
2019-01-16 13:55:28

Nasza Gazeta

EKO POWIAT

EKO POWIAT