Nasza Gazeta

Inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu Mikołowskiego dało odpowiedź na to, kto będzie rządził starostwem przez najbliższych pięć lat. Inaczej, niż na początku poprzedniej kadencji, obyło się bez nerwowych podchodów, zakulisowych negocjacji i nieoczekiwanych transferów. Starostą został Mirosław Duży z Koalicji Obywatelskiej.

Dzisiaj wybrani na kadencję 2018-2023 mikołowscy radni otrzymają zaświadczenie o wyborze i złożą uroczyste ślubowanie. Spośród swojego grona wybiorą przewodniczącego i przyjmą ślubowanie od wybranego przez mieszkańców burmistrza. Taką datę inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Mikołowie wyznaczył komisarz wyborczy w Bielsku-Białej.

Na naszym podwórku za największy hit kampanii wyborczej bez wątpienia należy uznać porażkę starosty Henryka Jaroszka. Czy jego odejście jest jaskółką głębszych zmian w powiecie? Na razie jest wszystko po staremu. Na stanowisko starosty szykuje się kilku chętnych, a stabilne dotychczas sojusze przeżywają ciężkie chwile.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT