Nasza Gazeta

Po raz szósty odbył się Festiwal Moczki i Makówki. Kiedy w 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej po raz pierwszy zaprosiło do degustacji tych śląskich przysmaków, był kłopot z zebraniem uczestników. Podczas szóstej edycji długie stoły uginały się od wystawionych do konkursu półmisków z makówkami i moczką.

Z pracą w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w 2016 r. pożegnało się 9346 osób. W tym samym czasie we wszystkich klasach zasadniczych i średnich szkół górniczych na Śląsku zawodu uczyło się w sumie 1249 młodych ludzi. Tymczasem po to, aby odnowić stan załóg (i to tylko w minimalnym, najniezbędniejszym stopniu) potrzeba było co najmniej dwóch tysięcy.

W siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Powrót” w Mikołowie, jak co roku od ponad 20 lat, zorganizowano abstynenckiego Sylwestra. Impreza miała na celu propagowanie trzeźwego, odpowiedzialnego i wolnego od używek stylu życia.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT