Nasza Gazeta

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach odbyły się  pierwsze Targi Ogrodnicze połączone z dniem otwartym szkoły. Firmy branży ogrodniczej z Ornontowic, Orzesza, Łazisk i  Wyr zaprezentowały swoje wyroby.

Są dwie koncepcje przebudowy skrzyżowania DK 44 i DW 928 w Mikołowie. Pierwsza - nowy węzeł powstaje na pustym, miejskim terenie. Druga - przebudowa wchodzi pod okna mieszkańcom. Który wariant wybierają władze miasta? Ten, gdzie ziemię zabiera się ludziom.

Rozmowa z Adamem Myszorem, byłym radnym powiatowym z Gminy Wyry

Nasza Gazeta

EKO POWIAT