Nasza Gazeta

Krzyże i kapliczki przydrożne wpisane są w krajobraz Łazisk Górnych. Położone na posesjach, u zbiegu ulic czy po prostu przy ulicach są świadkami historii naszego miasta. Powstałe na przestrzeni wieków domagają się stopniowej renowacji.

Tym razem tytuł Laureata V Konkursu fotograficznego pn. „Gmina Wyry w obiektywie” Komisja Konkursowa przyznała Katarzynie Kopańskiej za zdjęcie zatytułowane: ,,Widok z mostu”. Ponadto wyróżniono Karolinę Kłobuchowską za fotografię ,,Gwiazdy nad jeziorem”, Bartłomieja Karwata za zdjęcie pt. ,,Kościół ‘’oraz Elżbietę Świaczny za ,,Leśną ścieżkę”.

.

Dział:: KULTURA I ROZRYWKA

.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT